23/1/2015, Αγία Μετέωρα - Ι.Μ. Βαρλαάμ
Πηγή: Λογαριασμός χρήστη ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ στο youtube