11/2/2015, Όσιος γέροντας Παϊσιος - μιλά μια συμμαθήτρια του!
Πηγή: Λογαριασμός χρήστη Κοινωνική Ανατολή στο youtube