24/2/2105, Κύριε των Δυνάμεων, Σταμάτης Σπανουδάκης