5/2/2015, Να νοιαζόμαστε για τους νεκρούς μας, Γέρων Νίκων