1/3/2015, Η Νίκη η νικήσασα τον κόσμο: Η Πίστις ημών, π. Ανανία Κουστένη