15/4/2015, Αναστάσεως Ημέρα
Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία (Χοράρχης: +Λυκούργος  Αγγελόπουλος)