28/5/2015, Η κατάρρευση της αυτοκρατορίας - το Βυζαντινό μάθημα