30/5/2015, Θα 'ρθεις σαν αστραπή, Σταμάτης Σπανουδάκης