5/5/2015, Οδοιπορικό στα ασκηταριά του γέροντα Ιωσήφ του ησυχαστή
Πηγή: Λογαριασμός χρήστη 030LAconfidential στο youtube