21/6/2015, Κυριακή Γ' Ματθαίου - Η πρόνοια του Θεού, π. Ανανία Κουστένη