5/6/2015, Η Λειτουργία των Πιστών, του Δημητρίου Σοφιανού
Ομιλία του θεολόγου-καθηγητού Δημητρίου Σοφιανού 
στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ηλιουπόλεως
Δεκέμβριος 2014