13/7/2015, Αξιοπρέπεια και Δικαιοσύνη, Γεωργίου Μαντζαρίδη (Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)