20/7/2015, Είναι ο Χριστός που ζει μέσα μου, (Ζη δε εν εμοι Χριστός), Μητροπολίτης Anthonny Bloom
Πηγή: mauricecyril στο youtube