31/8/2015, Η Βασιλική του Αγίου Συμεών του Στυλίτη στη Συρία