11/9/2015, Το ψωμί είναι στο τραπέζι (Λατέρνα Αρμάου)
Πηγή: Gladiator33111 στο youtube