2/11/2015, Ο πλούσιος και ο φτωχός Λάζαρος, Μητροπολίτη Ιωάννου Ζηζιούλα