11/12/2015, Μέσα από τους ανθρώπους βοηθάει ο Θεός τους ανθρώπους, π. Νίκων