5/12/2015, Η Λαύρα του Αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη
Πηγή: ΠΙΣΤΟΣ ΣΕΛΙΔΑ στο youtube