27/1/2016, Σταθήτε όλοι όρθιοι, Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος
Πηγή: nektariosno1 στο youtube