29/1/2016, Η Επίδραση του πατέρα στη διαδοχή των γενεών, Δρ. Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης