5/1/2015, Η θλίψη των εορτών, του π. Σταύρου Κοφινά