16/2/2016, Θεολογία & Κοινωνία, π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος