23/2/2016, Μη προσευξώμεθα φαρισαϊκως, χορωδία Βασιλικού
Πηγή: Ἱστολόγιο ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ στο youtube