12/4/2016, Η θεραπεία του δαιμονισμένου υιού -Κυριακή Δ΄Νηστειών-, π. Αθανάσιος Παπασταύρου
Πηγή: shttp://synodoiporia.gr/