21/4/2016, Ο Άγιος Λάζαρος στη Λάρνακα

Πηγή: Για τη Λάρνακα - 4Larnaca στο youtube