21/4/2016, Αγιότητα, του Τάσου Λειβαδίτη


ΑγιότηταἩμερολόγιο ἥσυχο στὸν τοῖχο, 


μιὰ ἡμερομηνία κι οἱ ἅγιοι σιωπηλοί, χλωμοὶ κι ἀναμάρτητοι, σημειωμένοι μόνο μὲ τὸ μικρό τους ὄνομα, ὅπως τοὺς φώναζε ἡ μητέρα τους.

Κύριε, κανεὶς δὲν ἤθελε νὰ μεγαλώσει.

Πηγή: Τάσος Λειβαδίτης, www.agiazoni.gr