6/4/2016, Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ως διαρκής καθρέπτης του ανθρώπου, Γέωργιος Μαντζαρίδης