10/5/2016, Ανάσταση στον Αρχιεπισκοπικό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Υόρκης