16/6/2016, Εκκλησιαστικές ευθύνες-Περιουσία κ.α. , Γέρων Νίκων
Πηγή: oodevideo στο youtube