21/7/2016, Στην Κορέα εργαζόμαστε όπως οι απόστολοι, Αμβρόσιος επίσκοπος Κορέας