23/8/2016, Παναγία η Προυσιώτισσα, Κυρά της Ρούμελης