10/11/2016, Στιγμές κοινωνίας σε έρημη χώρα 1η εκπομπή