16/5/2017, Έμφυλες Ταυτότητες, Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικολάου