15/6/2017, Μάνος Χατζηδάκης, Έλληνες του Πνεύματος και της Τέχνης