2/6/2017, Να μπερδεύεις τους Αγίους με τους ανθρώπους, Χαρά Θεού