8/6/2017, Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, π. Νίκων Κουτσίδης