11/7/2017, Ησυχία και τήρηση των εντολών, του Γεωργίου Μαντζαρίδη (Καθηγητή Πανεπιστημίου)