11/8/2017, Η Κέρκυρα και ο Άγιος
Πηγή: Stamatis Spanoudakis στο youtube