1/8/2017, Η εμπειρία του Θεού, Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος