28/8/2017, Η ελληνική και η παγκόσμια κρίση: Επιδράσεις στη νεολαία, π. Νικόλαος Λουδοβίκος