12/10/2017, Ό,τι κάνεις να το κάνεις με την καρδιά σου, Άγιος Παϊσιος
Πηγή: Steve Athan στο youtube