17/10/2017, Σε καιρούς χαλεπούς: Η παρουσία του Χριστού, π. Ανανίας Κουστένης