26/10/2017, Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)