28/12/2017, Δόξα εν υψίστοις Θεώ

Δόξα εν υψίστοις Θεώ

Αποτέλεσμα εικόνας για άγγελοι γέννηση
Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία (τρις).
Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελλεί την αίνεσιν Σου (δις)
2. Κύριε πως αυξήθηκαν οι εχθροί μου; Πολλοί στρέφονται εναντίον μου.
3. Πολλοί μου λένε: "Απ' το Θεό για σένα σωτηρία δεν υπάρχει".
4.Εσύ όμως Κύριε, είσαι ο βοηθός μου και η δόξα μου, Αυτός που την σκυμμένη κεφαλή μου υψώνει.
5. Καλώ με τη φωνή μου το Θεό και μου αποκρίνεται από το όρος της δικής του αγιοσύνης.
6. Εγώ με ησυχία εξάπλωσα, αποκοιμήθηκα και ξύπνησα, αφού είμαι σίγουρος πως ο Κύριος μου οπωσδήποτε θα με βοηθήσει.
7. Δε σκιάζομαι πολυάριθμο λαό, που με έχθρα μου επιτίθεται και με κυκλώνει.
8.Ανάστα, Κύριε, και σώσε με Θεέ μου! Τσάκισε των εχθρών μου την ισχύ, των ασεβών την βιαιότητα σαν τα σπασμένα δόντια να συντρίψεις.
9. Η σωτηρία μου από Σένα θα 'ρθει Κύριε, και στο λαό σου από Σένα η ευλογία.

Πηγή: Ο 1ος ψαλμός από τον Εξάψαλμο, "Συνέκδημος" εκδ. Χάρις

Ο Εξάψαλμός ως υπόλοιπο ενός παρελθόντος ενταγμένο στο σημερινό εκκλησιαστικό τυπικό, είναι μια ομάδα έξι ψαλμών, που αποτελούσαν το κυρίως σώμα της ακολουθίας του όρθρου κατά το παλαιότερο τυπικό, που ονομαζόταν ασματικό, και ψαλλόντουσαν αντιφωνικά.

Είναι εκπληκτικοί ψαλμοί σε περιεχόμενο. Εκφράζουν αγωνίες, παρακλήσεις, απορίες, ευχαριστίες, διαμαρτυρίες της προσευχόμενης ψυχής. Εκφράζουν το κυρίως θέμα της πίστεως, αφού όλα τα παραπάνω (αγωνία, παράκληση, απορία, ευχαριστία, διαμαρτυρία) συναπαρτίζουν το "σώμα" της πίστεως της προσωπικής για την οποία ακόμη και οι απόστολοι παρακαλούσαν να τους την αυξήσει ο Χριστός....