28/12/2017, Γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα στην μακρινή Ασία