16/1/2018, Η πορεία του ορθόδοξου μοναχισμού, Δεν είσαι μόνος