18/1/208, Μακεδονική ταυτότητα, του Σαράντη Καργάκου