30/1/2018, Η ησυχία στους Τρείς Ιεράρχες, του Γεωργίου Μαντζαρίδη