15/3/2018, Ο δρόμος του Σταυρού, π. Σπυρίδων Τσιμούρης