27/7/2018, Η επαφή με τους κεκοιμημένους, του Γέροντα Θαδδαίου